Logo

Wiedza Babel #2

Projektujemy dostępność

Razem z prelegentami, przygotowaliśmy dla Was spoooorą dawkę materiałów o projektowaniu dostępnych treści w digitalu. Mamy nadzieję, że będzie Wam służyć 🙌

➡️ Podręcznik dobrych praktyk WCAG 2.0

➡️ Narzędzia do badania dostępności i tworzenia dostępnych treści

➡️ Lista narzędzi asystujacych, walidujących itp

➡️ Poradnik dla twórców elektronicznych materiałów edukacyjnych

➡️ Informacja dla wszystkich - publikacja Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

➡️ Raport dostępności stron instytucji publicznych 2018

➡️ Podręcznik bezwzrokowej obsługi smartfonów z systemem Android

➡️ Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełnosprawnościami. www.rpo.gov.pl

➡️ Audiodeskrypcja – zasady tworzenia

➡️ Post Production Described Video Best Practices

➡️ Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

➡️ Dostępność serwisów internetowych. Dobre praktyki w projektowaniu serwisów internetowych dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

➡️ Mapa dostępności. Proces tworzenia dostępnego serwisu internetowego zgodnie z WCAG 2.0 na poziomie AA*

➡️ Dostępne multimedia

➡️ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

➡️ Dostępne wydarzenia w praktyce

🔶🔶🔶 Więcej wartościowych materiałów oraz aktualności związanych z rozwojem dostępności w Polsce znajdziecie również tutaj:

🔸 Polska Akademia Dostępności

🔸 Fundacja Widzialni

🔸 Blog Jacka Zadrożnego

🔸 Blog Michała Dębca

🔸 Fundacja Kultury bez Barier

🔸 Forum Dostępnej Cyberprzestrzeni

Chcesz z nami współpracować lub masz fajny pomysł, który powinniśmy usłyszeć? Napisz do nas!